Hotline: 02378 680 888

6 tháng Việt Nam xuất siêu 1,54 tỉ USD

Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xuất siêu 1,54 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu. 
Đánh giá chi tiết hơn cho thấy:, giá nhập khẩu của các mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu giảm mạnh so với cùng kỳ khiến tổng kim ngạch nhập khẩu giảm mặc dù lượng nhập khẩu các mặt hàng hầu hết đều tăng, như sắt thép, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, cao su, giấy, xơ sợi dệt, kim loại...
 
Trong 22 mặt hàng tính được về giá và lượng thì tác động do giá nhập khẩu giảm đã làm giảm kim ngạch nhập khẩu 4,95 tỷ USD, do lượng nhập khẩu tăng góp phần tăng kim ngạch nhập khẩu 4,46 tỷ USD. Tính chung bù trừ giữa tăng/giảm giá và lượng đã khiến cho KNNK cả nước tăng 490 triệu USD.
 
Đáng chú ý, lượng nhập khẩu của một số hàng hóa là đầu vào quan trọng cho sản xuất như sắt thép, xăng dầu, khí hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, cao su, giấy, xơ sợi dệt, kim loại... vẫn tăng, phù hợp với mức tăng của công nghiệp chế biến chế tạo. "Vì vậy, nhập khẩu giảm 6 tháng đầu năm chưa hẳn thể hiện dấu hiệu tiêu cực"- đại diện Bộ Công Thương nói.
 
Theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu giảm cũng cho thấy tác dụng của các biện pháp quản lý, kiểm soát nhập khẩu đối với những nhóm hàng cần kiểm soát hoặc hạn chế nhập khẩu cũng như việc tăng cường sử dụng nguyên liệu, hàng hóa trong nước trong sản xuất có tác dụng tốt. Bên cạnh đó, cán cân thương mại thặng dư cũng góp phần đóng góp vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.
 
Về thị trường, nhập khẩu từ châu Á chiếm 81% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước (cùng kỳ năm trước là 82%). Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm 28,8% và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm trước chiếm 30% và tăng 23,9%)
Theo. Báo An ninh Thủ đô