Hotline: 02378 680 888

Hải quan Quảng Ninh: Phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp là giải pháp tăng thu hiệu quả

Tại hội nghị sơ kết thu ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm mới được Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức, các ý kiến bàn thảo, phân tích đều hướng đến một giải pháp hiệu quả để tăng thu, chính là giải pháp phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp. 
Sự phối hợp, thấu hiểu và sẻ chia giữa hải quan và doanh nghiệp không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho Xuất nhập khẩu (XNK) mà còn giúp Hải quan Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
 
Quảng Ninh đối thoại với doanh nghiệp để tìm tiếng nói thấu hiểu và sẻ chia.
 
Thấu hiểu và chia sẻ là phương châm trong phát triển mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp được Hải quan Quảng Ninh xây dựng trong thời gian qua. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, nhiều giải pháp phát triển quan hệ đối tác hỗ trợ đã được Hải quan Quảng Ninh vận dụng linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. 
 
Theo Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2016 của Cục, các nhóm giải pháp phát triển mối quan hệ đối tác tập trung vào 5 nội dung là: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan; tổ chức hội nghị đối thoại; tham vấn hải quan – doanh nghiệp theo loại hình hoặc hàng hóa XNK chủ yếu qua cửa khẩu; chương trình đối tác với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô qua cảng Cái Lân và doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX, kho ngoại quan qua Móng Cái… 
Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan. Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục hải quan, qua những hội nghị đối thoại, tham vấn doanh nghiệp hoặc những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, cơ quan hải quan tư vấn cho doanh nghiệp về quyền, lợi ích và nghĩa vụ khi tham gia quan hệ đối tác với cơ quan hải quan và các bên liên quan. 
 
Qua đó, các bên chủ động thể hiện được vai trò, ý kiến của mình để đối tác thấu hiểu và sẻ chia, nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn, cùng nhau hoạch định kế hoạch trong tương lai của cơ quan, đơn vị, xây dựng chính sách pháp luật của nhà nước. 
 
Dự kiến, trong nửa cuối năm, hội nghị đối thoại hải quan – doanh nghiệp cấp Cục sẽ được tổ chức; đồng thời, các hội nghị tham vấn cấp Chi cục vẫn tiếp tục được thực hiện để cơ quan hải quan nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, để giải quyết vướng mắc trong thẩm quyền hoặc đề xuất các cấp xem xét, tháo gỡ nhanh chóng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
 
Chính nhờ thực hiện hiệu quả giải pháp phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Nửa đầu năm 2016, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu nộp NSNN được 7.373,6 tỷ đồng, đạt 61,4% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ đồng), đạt 56,3% so với số giao phấn đấu TCHQ giao (13.100 tỷ đồng), giảm 6% (tương đương 464 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015. 
 
Trong thời gian tới, ngoài việc xây dựng chương trình đối tác chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiểu biết pháp luật về hải quan, về chính sách XNK, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp, năng lực thực thi công vụ của tổ tư vấn Hải quan – Doanh nghiệp và năng lực, kỹ năng làm việc với doanh nghiệp của CBCC trực tiếp làm nghiệp vụ và CBCC thành viên các tổ tư vấn. 
Theo. Hải Quan Việt Nam