Hotline: 02378 680 888

Quy định mới về quản lý than trôi

Bộ Công Thương mới ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BCT ngày 11/7/2016 về quy định quản lý than trôi, bao gồm các hoạt động thu gom, mua, bán than trôi và khối lượng, chất lượng, giá thu mua than trôi.
Theo hướng dẫn tại Thông tư, than trôi là than do mưa, lũ xói mòn, cuốn trôi từ các điểm lộ vỉa, khu vực khai thác, bãi thải, kho chứa than, điểm tập kết, trung chuyển than theo dòng chảy của các sông, suối, lạch, rãnh trôi ra ngoài ranh giới quản lý, bảo vệ của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc do người thu gom thu gom được.
 
Công tác quản lý than trôi nhằm đảm bảo hai nguyên tắc sau: 
 
Thứ nhất, ngoài phần dành để đáp ứng nhu cầu sử dụng trực tiếp của người thu gom (nếu có), chỉ được phép tiêu thụ theo hình thức bán trực tiếp cho đơn vị thu mua. 
 
Thứ hai, việc thu mua than trôi của TKV và Tổng công ty Đông Bắc là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, chủ yếu nhằm giảm tổn thất tài nguyên than, góp phần ngăn chặn tình trạng kinh doanh than trái phép.

 
 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn việc xác định khối lượng, chất lượng và giá thu mua than trôi căn cứ tiêu chuẩn chất lượng than theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS). 
 
Giá thu mua than trôi là giá bán (chưa có thuế GTGT) của TKV, Tổng công ty Đông Bắc cho các hộ sử dụng trong nước do TKV, Tổng công ty Đông Bắc xây dựng và công bố cho từng chủng loại than theo TCVN hoặc TCCS tương ứng, sau khi đã trừ đi các chi phí và các khoản thuế mà TKV, Tổng công ty Đông Bắc phải nộp theo quy định.
 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2016 và thay thế Quyết định số 29/2008/QĐ-BCT ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Theo. Hải Quan Việt Nam